De slijmvliezen vormen samen met de huid de eerste barrière van ons afweersysteem. Ito Thermie therapie stimuleert de aanmaak van de antistoffen in de slijmvliezen (IgA) wat de eerste afweer versterkt. In het bijzonder wanneer de rook van de Ito Thermie staafjes direct wordt ingeademd.

 

Breken micro-organismen door de eerste afweer heen, dan komen de witte bloedcellen in actie. Het autonome zenuwstelsel, wat bestaat uit een sympathisch (actie) en een parasympathisch deel (rust), stuurt dit proces aan. Bij een gezond dagritme (Yin Yang balans) wisselen het sympathische- en het parasympathische zenuwstelsel elkaar steeds af en krijgt het lichaam na actie voldoende ruimte voor herstel en opbouw.

 

Een verstoord evenwicht

Wanneer het sympathische zenuwstelsel (onbewust) te vaak en te lang wordt aangesproken (bij spanning en stress), wordt het voor het lichaam steeds moeilijker om het weer uit te schakelen. Het blijft dominant. Het parasympathische zenuwstelsel komt dan onvoldoende aan bod en kan onvoldoende tegenwicht bieden. De witte bloedcellen die voor een gezonde afweer zorgen worden niet meer in de juiste verhoudingen aangemaakt en het systeem verliest zijn doelmatigheid. Een teveel aan granulocyten veroorzaakt (chronische) ontstekingen. Een tekort aan lymfocyten verlaagt de afweer en het zelfgenezend vermogen, met kans op ziekte.

 

Herstel van het evenwicht

Een comfortabele Ito Thermie behandeling brengt het lichaam in een staat van diepgaande ontspanning en rust waardoor het lichaam kan overschakelen naar het parasympathische zenuwstelsel en het natuurlijk evenwicht zich kan herstellen. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam hervindt bij een hernieuwd evenwicht zijn kracht.

Het sympathische zenuwstelsel zet aan tot actie: je hartslag gaat omhoog, je ademhaling versneld, je lichaam verbruikt energie.

 

Het parasympathische zenuwstelsel brengt het lichaam in een toestand van rust, herstel en opbouw: je hartslag daalt, je bloeddruk daalt, je spieren en organen krijgen voldoende bloed en zuurstof.

 

Champaka Yoshie over het immuunsysteem.